BIP

BIP

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Solidarna Polska
ul. Grażyny 13 lokal nr 9
02-548 Warszawa
biuro@solidarna.org

+ 48 500 225 722

Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres biura Solidarnej Polski.

Odpowiedzialność formalna i merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w BIP spoczywa na Organach Statutowych partii Solidarna Polska

 

Rejestr umów : 

Plik w formacie xls

Plik w formacie pdf

Informacje o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletyn Informacji Publicznej:

redaktor: Adrianna Kiełbińska

+ 48 500 225 722

e-mail : biuro@solidarna.org

Dokument utworzony: 06.12.2022 18:15, autor: spdm

ostatnio zmieniony: 31.07.2023 18:27  autor: spdm

Rejestr zmian dla tego dokumentu